პარასკევი, აპრილი 19, 2024
ფრენები
მთავარიახალი ამბებიქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია დასრულდა

ქეთევან დედოფლის გამზირის რეაბილიტაცია დასრულდა

kompensacia frenebzekompensacia frenebze
ქეთევან დედოფლის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა და საგზაო მოძრაობა აღდგა

ის­ნის რა­ი­ონ­ში, ქე­თე­ვან დე­დოფ­ლის გამ­ზი­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია დას­რულ­და და გზის სა­ვალ ნა­წილ­ზე მოძ­რა­ო­ბა სრუ­ლად აღ­დგე­ნი­ლია.

თბი­ლი­სის მე­რი­ის მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია ავ­ლაბ­რის მო­ედ­ნი­დან ლეხ კა­ჩინ­სკის ქუ­ჩამ­დე არ­სე­ბულ საგ­ზაო მო­ნაკ­ვეთს ჩა­უ­ტარ­და.

დას­რუ­ლე­ბულ სა­მუ­შა­ო­ებს დე­და­ქა­ლა­ქის მერი კახა კა­ლა­ძე მე­რის მო­ად­გი­ლე­ებ­თან, ირაკ­ლი ბენ­დე­ლი­ან­თან და ან­დრია ბა­სი­ლა­ი­ას­თან ერ­თად გა­ეც­ნო.

„ქე­თე­ვან დე­დოფ­ლის გამ­ზი­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ყვე­ლას გვახ­სოვს, თუ რამ­დე­ნად რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა იყო აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, მთლი­ა­ნად შე­იც­ვა­ლა მი­წის­ქვე­შა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი, და­მონ­ტაჟ­და გა­ნა­თე­ბის ბო­ძე­ბი, ხოლო ელექტრო­გა­დამ­ცე­მი ხა­ზე­ბი და ყვე­ლა კო­მუ­ნი­კა­ცია მი­წის ქვეშ მო­ექ­ცა. ასე­ვე, გან­თავ­სდა ნარ­ჩე­ნე­ბის მი­წის­ქვე­შა ურ­ნე­ბი. გა­მო­ი­ყო შე­სა­ბა­მი­სი სა­ავ­ტო­ბუსო ზო­ლე­ბი იმის­თვის, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტი იყოს ყვე­ლა­ზე სწრა­ფი. გარ­და ამი­სა, და­წყე­ბუ­ლი გვაქვს ავ­ლაბ­რის მო­ედ­ნის სრუ­ლი გა­ნახ­ლე­ბა, მეტ­რო­სად­გურ „ავ­ლაბ­რის“ ვეს­ტი­ბი­უ­ლის მო­წეს­რი­გე­ბი­თა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ით. ამა­ვე პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში, გა­ნახ­ლდა და რე­ა­ბი­ლი­ტირ­და ავ­ლაბ­რი­სა და ერევ­ნის სკვე­რე­ბი – ჩა­ტარ­და გამ­წვა­ნე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, მო­ე­წყო გა­ნა­თე­ბის სის­ტე­მა და გან­თავ­სდა შე­სა­ბა­მი­სი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა“, – გა­ნა­ცხა­და კახა კა­ლა­ძემ.

თბი­ლი­სის მე­რი­ის ცნო­ბით, ქე­თე­ვან დე­დოფ­ლის გამ­ზი­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის ფარ­გლებ­ში, სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად შე­იც­ვა­ლა და გა­ნახ­ლდა მი­წის­ქვე­შა და მი­წის­ზე­და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ქსე­ლე­ბი, მათ შო­რის, წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის, წყა­ლა­რი­ნე­ბის და გაზ­მო­მა­რა­გე­ბის სის­ტე­მე­ბი; მო­ე­წყო სა­ნი­აღ­ვრე ქსე­ლი და და­მონ­ტაჟ­და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტი­პის LED სა­ნა­თე­ბი; ელექტრო­სა­დე­ნე­ბი მი­წის­ქვეშ გან­თავ­სდა და და­მონ­ტაჟ­და მი­წის­ქვე­შა ნა­გავ­შემ­კრე­ბი კონ­ტე­ი­ნე­რე­ბი; მო­ე­წყო სა­ფეხ­მავ­ლო ბი­ლი­კე­ბი და გზის სა­ვალ ნა­წილ­ზე ას­ფალ­ტის სამ­ფე­ნი­ა­ნი სა­ფა­რი და­ი­გო.

გამ­ზირ­ზე ჩა­ტარ­და გამ­წვა­ნე­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბიც. გარ­და ამი­სა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის­თვის გა­მო­ი­ყო სპე­ცი­ა­ლუ­რი ზოლი, მო­ე­წყო მო­საც­დე­ლე­ბი, ვე­ლო­ბი­ლი­კი, უსაფრ­თხო­ე­ბის კუნ­ძუ­ლე­ბი და ქვე­ით­თა გა­და­სას­ვლე­ლე­ბი. გამ­ზირ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა ადაპ­ტირ­და შშმ პი­რე­ბის­თვის.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ქე­თე­ვან დე­დოფ­ლის გამ­ზი­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია დე­და­ქა­ლა­ქის ბი­უ­ჯე­ტი­დან 8 500 000 ლა­რით და­ფი­ნანსდა.

კახა კა­ლა­ძეს­თან ერ­თად, ად­გილ­ზე თბი­ლი­სის მე­რი­ის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი გი­ორ­გი აბუ­თი­ძე, გა­რე­მოს დაც­ვის სა­ქა­ლა­ქო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი პა­ა­ტა ტო­გო­ნი­ძე, ტრან­სპორ­ტი­სა და ურ­ბა­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს უფ­რო­სი ვიქ­ტორ ილო­სა­ნი, ასე­ვე, ის­ნის გამ­გე­ბე­ლი ნიკა ელი­საშ­ვი­ლი და რა­ი­ო­ნის მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტი საკ­რე­ბუ­ლო­ში კახა ლა­ბუ­ჩი­ძე იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ.

amerikis vizaamerikis viza
მსგავსი
aviabiletebi dabal fasad

პოპულარული

დაკოპირება ისჯება კანონით!