შაბათი, ივნისი 15, 2024
ფრენები
მთავარიასტროლოგია10 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი - ნახეთ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ

10 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი – ნახეთ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ

kompensacia frenebzekompensacia frenebze
10 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ხუთ­შა­ბა­თი, მთვა­რის მეჩ­ვიდ­მე­ტე დღე და­ი­წყე­ბა 18:04-ზე, მთვა­რე ტყუპ­შია

კარ­გი დღეა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად. ვაჭ­რო­ბა, უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. შეხ­ვედ­რე­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა და მხი­ა­რუ­ლე­ბის დღეა. მო­ე­რი­დეთ საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვას. უფ­როს­თან კონ­ტაქ­ტი კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. კარ­გი დღეა მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­სა­წყე­ბად, საქ­მი­ა­ნო­ბის, სამ­სა­ხუ­რის შე­საც­ვლე­ლად. ნაკ­ლე­ბი დრო გა­ა­ტა­რეთ უჰა­ე­რო ოთახ­ში, მო­ე­რი­დეთ ე.წ. მო­წე­ვის ად­გი­ლებს. გა­ა­ნი­ა­ვეთ ოთა­ხი. შე­ამ­ცი­რეთ დატ­ვირ­თვა ხე­ლებ­სა და მხრებ­ზე.

ვერ­ძი: საქ­მე­ებ­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე გა­დარ­თუ­ლი ნუ და­ი­ვი­წყებთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვას. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლი­სა და კვე­ბის რე­ჟი­მი.

კურო: მო­ე­რი­დეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნას; იმოქ­მე­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ი­სა და შეგ­რძნე­ბე­ბის შე­სა­ფე­რი­სად. უმ­ჯო­ბე­სია, და­ზო­გოთ ნერ­ვე­ბი, ვიდ­რე გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

ასევე დაგაინტერესებთ

მთვარის დაბნელების პროგნოზი: ვის ელოდება ცვლილებები ფინანსურ სფეროში, პირად ურთიერთობასა და კარიერაში

ტყუ­პი: სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბის და აზ­რთა გაც­ვლის დღეა. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი ისე­თი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

კირჩხი­ბი: გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მო­საზ­რე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა არ და­ემ­თხვეს თქვენ­სას და აზ­რთა სხვა­დას­ხვა­ო­ბის გამო მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა­ზე.

ლომი: საქ­მე­ე­ბის წარ­მა­ტე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, რამ­დე­ნად გო­ნივ­რუ­ლად და­გეგ­მავთ დღეს. და­ი­ცა­ვით ზო­მი­ე­რე­ბა მუ­შა­ო­ბა­სა და დას­ვე­ნე­ბას შო­რის. შინ შე­იქ­მე­ნით ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი კომ­ფორ­ტი.

ქალ­წუ­ლი: კარ­გი დღეა ავ­ტო­რი­ტეტ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­სახ­ვედ­რად და მათ­გან სა­ინ­ტე­რე­სო რჩე­ვე­ბის მი­სა­ღე­ბად. კარ­გი დღეა სწავ­ლის და­სა­წყე­ბად, ონ­ლა­ინ­ლექ­ცი­ებ­ზე და­სას­წრე­ბად.

სას­წო­რი: და­ინ­ტე­რეს­დით ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბით, ფუ­ლის და­ბან­დე­ბით, ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფით.იყა­ვით სა­მარ­თლი­ა­ნი და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ.

მო­რი­ე­ლი: დღეს მთა­ვა­რი როლი უნდა შე­ას­რუ­ლოთ საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. სა­ღა­მო სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნე­ბის გვერ­დით მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­რეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი: დღეს და­გეგ­მეთ და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ მხო­ლოდ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბი. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, არ გირ­ჩევთ ნე­გა­ტი­ურ გა­მო­ნათ­ქვა­მებს გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ.

თხის რქა: არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი შეხ­ვედ­რე­ბი უფრო მეტ შე­დეგს მო­გი­ტანთ, ვიდ­რე ოფი­ცი­ა­ლუ­რი. იყა­ვით მე­გობ­რუ­ლი კო­ლე­გე­ბის მი­მართ. ასე უფრო მეტ სა­სი­კე­თო საქ­მეს შე­ას­რუ­ლებთ.

მერ­წყუ­ლი: არ და­იტ­ვირ­თოთ რთუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში; მო­აგ­ვა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

თევ­ზე­ბი: მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა­ზე და­ფიქ­რდეთ ან სა­კუ­თა­რი შე­მოქ­მე­დე­ბის უცხო­ეთ­ში გა­ტა­ნა­ზე.

 

frenis kompensaciafrenis kompensacia
amerikis vizaamerikis viza
მსგავსი
aviabiletebi dabal fasad

პოპულარული

დაკოპირება ისჯება კანონით!