კვირა, ივნისი 16, 2024
ფრენები
მთავარიასტროლოგია26 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

26 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

kompensacia frenebzekompensacia frenebze

ოთხშა­ბა­თი, მთვა­რის მე­ო­რე დღე და­ი­წყე­ბა 09:29-ზე მთვა­რე მო­რი­ელ­შია

კარ­გი დღეა ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მის და­სა­წყე­ბად; ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად; ვაჭ­რო­ბის­თვის. არ იკა­მა­თოთ, გა­და­დეთ სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი. კარგ დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი და სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მე­ე­ბის­თვის. სწავ­ლის­თვის და გა­მოც­დე­ბის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად. კარ­გი დღეა საქ­მი­ა­ნო­ბის, სამ­სა­ხუ­რის შე­საც­ვლე­ლად. შე­ამ­ცი­რეთ ალ­კოჰო­ლი­სა და სასმლის დოზა. მო­ე­რი­დეთ ცხა­რე და ცხი­მი­ან საკ­ვებს. და­უშ­ვე­ბე­ლია ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბა სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნო­ებ­ზე, მსხვილ ნაწ­ლავ­ზე, შარ­დის ბუშტზე. მა­ტუ­ლობს ვე­ნე­რი­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რის­კი.

ვერ­ძი: მეტი დრო და­უთ­მეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან; და­ი­ვი­წყეთ ძვე­ლი წყე­ნა.

კურო: დი­ლი­დან რთულ სკა­ი­თხებს ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით, შუ­ა­დღის­თვის გა­და­დეთ. არ გირ­ჩევთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­ღე­ბას, პარტნი­ო­რებ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ.

ტყუ­პი: დი­ლი­დან ჩა­მო­წე­რეთ თვის სა­მუ­შაო გეგ­მა. დე­ტა­ლუ­რად გა­ნი­ხი­ლეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი. არ და­გა­ვი­წყდეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, ახ­ლობ­ლებ­სა და ში­ნა­ურ ცხო­ვე­ლებ­ზე ზრუნ­ვა.

კირჩხი­ბი: მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, დატ­კბით სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო­თი, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად.

ლომი: მო­ე­რი­დეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნას. ჯერ ყვე­ლას აზრი მო­ის­მი­ნეთ და მერე გა­მოთ­ქვით სა­კუ­თა­რი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ იზ­რუ­ნებთ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე ოჯა­ხის წევ­რებ­თან.

ქალ­წუ­ლი: გახ­შირ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა და სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ი­ყე­ნეთ ზო­გი­ერ­თი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ რა­მის შეს­წავ­ლა. სა­ღა­მო და­უთ­მეთ მე­გობ­რებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას.

სას­წო­რი: კარ­გი დღეა ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, მაგ­რამ რთულ პრო­ექ­ტებს ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით. ჩა­მო­წე­რეთ, რისი მიღ­წე­ვა გსურთ: მიზ­ნე­ბი, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

მო­რი­ე­ლი: დილა დას­ვე­ნე­ბას, სუ­ლი­ე­რი და ფი­ზი­კუ­რი ენერ­გი­ის აღ­დგე­ნას და­უთ­მეთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. წარ­სუ­ლი უნდა იქვე და­ტო­ვოთ.

მშვილ­დო­სა­ნი: თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი და და­გეგ­მეთ საქ­მე­ე­ბი. არ გირ­ჩევთ ადა­მი­ა­ნე­ბის, ნივ­თე­ბის გა­ი­დე­ა­ლებს. და­ფიქ­რდით, ვის შე­გიძ­ლი­ათ სრუ­ლად ენ­დოთ.

თხის რქა: გა­და­ხე­დეთ წარ­სულს, კარ­გად გა­ა­ნა­ლი­ზეთ მომ­ხდა­რი და და­გეგ­მეთ მო­მა­ვა­ლი. სად, რო­მელ სფე­რო­ში გსურთ წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა. ნუ და­ი­ვი­წყებთ მე­გობ­რებს, სიყ­ვა­რულს.

მერ­წყუ­ლი: დილა მხო­ლოდ და­გეგ­მა­რე­ბას და­უთ­მეთ და შუ­ა­დღი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დით. და­ფიქ­რდე­ბით კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე.

თევ­ზე­ბი: მეტი დრო და­უთ­მეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნიჭი. და­ფიქ­რდით, რისი გა­კე­თე­ბა გსურთ მო­მა­ვალ­ში; ჩა­მო­წე­რეთ მიზ­ნე­ბი.

frenis kompensaciafrenis kompensacia
amerikis vizaamerikis viza
მსგავსი
aviabiletebi dabal fasad

პოპულარული

დაკოპირება ისჯება კანონით!