იაპონია ბორჯღალოსნებს საქართველოს ჰიმნით შეეგება

იაპონია ბორჯღალოსნებს საქართველოს ჰიმნით შეეგება

იაპონია 2019 წლის სარაგბო მსოფლიოს თასს უმასპინძლებს. იაპონური მხარე ძალისხმევას არ იშურებს, რომ მონაწილე ქვეყნის კულტურა საკუთარ ქვეყანას გააცნონ.

6h ago

"ბავ­შვის სხე­უ­ლი გა­მოჩ­ნდა, სინ­კა­რის ქვეშ იყო მო­ყო­ლი­ლი, პა­წა­წუ­ნა ხელი და ფეხი ჩან­და"

"ბავ­შვის სხე­უ­ლი გა­მოჩ­ნდა, სინ­კა­რის ქვეშ იყო მო­ყო­ლი­ლი, პა­წა­წუ­ნა ხელი და ფეხი ჩან­და"

ზემო ფო­ნი­ჭა­ლა­ში  სა­ცხოვ­რე­ბელ კორ­პუს­ში გა­ზის აფეთ­ქე­ბის შე­დე­გად მომ­ხდა­რ ტრა­გე­დიას მაშველები იხსენებენ. ამბობენ, რომ უმძიმესი წუთები იყო, როცა დედა და მისი 8 თვის შვილი გარდაცვლილები ნახეს.

 

პა­ა­ტა ჩხი­ტუ­ნი­ძე, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის, მთაწ­მინ­და-კრწა­ნი­სის რა­ი­ო­ნის სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო სამ­სა­ხუ­რის გათ­ვლის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი:

 

– და­ახ­ლო­ე­ბით 7 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ეს ძა­ლი­ან რთუ­ლი პრო­ცე­სია… გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე მის­ვლის­თა­ნა­ვე და­ვი­წყეთ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ევა­კუ­ა­ცია. პირ­ველ რიგ­ში და­შა­ვე­ბუ­ლე­ბი გა­მო­ვიყ­ვა­ნეთ მე­ო­რე სარ­თუ­ლი­დან, რომ­ლე­ბიც აფეთ­ქე­ბის შე­დე­გად, მე­ო­რე სარ­თუ­ლი­დან ჩა­მო­ვარ­დნენ… და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი ჰქონ­დათ, დამ­წვრო­ბე­ბი აღე­ნიშ­ნე­ბო­დათ. იმავდრო­უ­ლად სა­დარ­ბა­ზო­ში მცხოვ­რებ­ლე­ბის ევა­კუ­ა­ცია მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, რად­გან აფეთ­ქე­ბე­ბი საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი იყო, მთელ სა­დარ­ბა­ზო­ში თით­ქმის ყვე­ლა კარი გა­ი­ჭე­და და მათი გაჭ­რა მოგ­ვი­წია, რომ მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი გა­მოგ­ვეყ­ვა­ნა…

 

ამას­თან ად­გილ­ზე მის­ვლის­თა­ნა­ვე, მო­პო­ვე­ბუ­ლი და უკვე და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, მე­ო­რე სარ­თუ­ლის ბი­ნა­ში უნდა ყო­ფი­ლიყ­ვნენ დედა-შვი­ლი. არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მათ გა­დარ­ჩე­ნა­ში მე­ხან­ძრე-მაშ­ვე­ლე­ბის მუ­შა­ო­ბა­სა და დროს არა­ვი­თა­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ ჰქონ­და, რად­გან ისი­ნი უკვე გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი იქ­ნე­ბოდ­ნენ, უბ­რა­ლოდ, მთა­ვა­რი იყო მათი გა­მოყ­ვა­ნა…

 

მე-13 წე­ლია ამ სამ­სა­ხურ­ში ვარ, ძა­ლი­ან ბევრ სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცი­ა­ში ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი და შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ეს იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი დღე, რად­გან ვი­ცო­დი, რომ უნდა გვე­პო­ვა დედა-შვი­ლი, პა­ტა­რა ბავ­შვი, რომ­ლე­ბიც უკვე ცო­ცხლე­ბი აღარ იქ­ნე­ბო­დნენ… ეს იყო და­ახ­ლო­ე­ბით 20-25 მეტ­რის კვ. ფარ­თო­ბის ტე­რი­ტო­რია, სა­დაც ,,სინ­კა­რე­ბის” ქვეშ მო­ყო­ლი­ლი იყო დედა-შვი­ლი…

 

მათ გა­მო­საყ­ვა­ნად რკი­ნა-ბე­ტონს ვამ­ტვრევ­დით, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ფრთხი­ლად უნდა გვე­მოქ­მე­და, რომ და­მა­ტე­ბი­თი ნგრე­ვა არ გა­მოგ­ვეწ­ვია… ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ფონი, გა­რეთ ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ და მათი ტი­რი­ლის ხმა მუდ­მი­ვად გვეს­მო­და… ვნა­ხე გარ­დაც­ვლი­ლი ქალი, მძი­ნა­რე, პი­ჟა­მო­ში იყო და სა­ვა­რა­უ­დოდ, წა­მებ­ში, ძილ­ში­ვე და­ი­ღუპ­ნენ… მიმ­ძიმს ამის გახ­სე­ნე­ბა, მაგ­რამ ერ­თგვა­რად შვე­ბით ამო­ვი­სუნ­თქეთ, რო­დე­საც ბავ­შვთა­ნაც მი­ვე­დით, ანუ მისი ხე­ლით შე­ხე­ბა და გა­მოყ­ვა­ნა შევ­ძე­ლით.

 

ლე­ვან შარ­ვა­ძე, თბი­ლი­სის სა­მაშ­ვე­ლო გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი ინ­სპექ­ტო­რი:

 

– ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი და მძი­მე იყო ჩვენ­თვის, იმის გა­ფიქ­რე­ბა, რომ იმ ნან­გრე­ვებ­ში ჩვი­ლი ბავ­შვი უნდა გვე­ძებ­ნა… ამის გა­ფიქ­რე­ბაც კი სის­ხლს გვი­ყი­ნავ­და, მაგ­რამ შე­დე­გი უკვე დამ­დგა­რი იყო და ახლა მთა­ვა­რი იყო მათი ნე­ბის­მი­ერ მდგმა­რე­ო­ბა­ში გა­მოყ­ვა­ნა… ძა­ლი­ან სა­ში­ში სა­მუ­შაო გახ­ლდათ, რად­გან 9-სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბა მთლი­ა­ნად იყო ამორ­ტი­ზე­ბუ­ლი და ნე­ბის­მი­ე­რი სა­მუ­შაო ია­რა­ღის დარ­ტყმა, ჩა­ქუ­ჩი იქ­ნე­ბო­და თუ ცული, ან სუ­ლაც ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმა, შე­საძ­ლოა, სა­ვა­ლა­ლო აღ­მო­ჩე­ნი­ლი­ყო ჩვენ­თვის და ჩა­მოშ­ლი­ლი სინ­კა­რე­ბის ქვეშ მოვ­ყო­ლო­დით.

 

ბავ­შვი და დედა ნე­ბის­მი­ერ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში პატ­რო­ნის­თვის უნდა ჩაგ­ვე­ბა­რე­ბი­ნა… არ ვიცი, მა­ინც უნდა ვთქვა… მა­ინც ვფიქ­რობ­დით, იქ­ნებ სას­წა­უ­ლი მოხ­დეს და ცო­ცხლე­ბი იყ­ვნე­ნო… შემ­დეგ, უკვე რო­დე­საც ბავ­შვის სხე­უ­ლი გა­მოჩ­ნდა, სინ­კა­რის ქვეშ იყო მო­ყო­ლი­ლი, პა­წა­წუ­ნა ხელი და ფეხი ჩან­და, წინ­დე­ბი ეცვა. ეს არის კად­რი, რო­მე­ლიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა გამ­ყვე­ბა…

 

ერთი სი­ტყვით, ყვე­ლა­ფე­რი გა­სა­გე­ბი იყო. გარ­შე­მო ჩა­მოშ­ლი­ლი სინ­კა­რე­ბი ეყა­რა. ცხედ­რებ­თან მი­სას­ვლე­ლად ისი­ნი უნდა მოგ­ვეხ­სნა… გარ­შე­მო ისე­თი ვი­თა­რე­ბა იყო, რომ აფეთ­ქე­ბი­დან წა­მებ­ში და­ი­ღუ­პე­ბოდ­ნენ. ნან­გრე­ვებ­ში სახ­ლის ნივ­თე­ბი, ქვე­შა­გე­ბი ერ­თმა­ნეთ­ში იყო არე­უ­ლი.

 

უმ­ძი­მე­სი სი­ტუ­ა­ცია იყო გა­რეთ, ბავ­შვის მამა და მათი ახ­ლობ­ლე­ბი იდ­გნენ. ჩვენ, მაშ­ვე­ლებს, ოჯა­ხი და შვი­ლე­ბი გვყავს და ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლია ამის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა. წლე­ბია ამ სამ­სა­ხურ­ში ვმუ­შა­ობ და შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ეს იყო ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში უმ­ძი­მე­სი დღე, რომ­ლის მსგავ­სი არ მინ­და ოდეს­მე გან­მე­ორ­დეს…

 

 

20 ნოე 2018

როგორ ცდილობს სრულწლოვანი ადამიანი მცირეწლოვანთან ფიზიკური კონტაქტის დამყარებას

როგორ ცდილობს სრულწლოვანი ადამიანი მცირეწლოვანთან ფიზიკური კონტაქტის დამყარებას

სოციალურ ქსელში ვიდეო კადრები ვრცელდება, სადაც ჩანს თუ როგორ ცდილობს სრულწლოვანი ადამიანი მცირე წლოვანთან ფიზიკური კონტაქტის დამყარებას.

10 ნოე 2018

რუსთავში მოზარდის გაუპატიურების მცდელობისთვის 50 წლამდე მამაკაცს ეძებენ

რუსთავში მოზარდის გაუპატიურების მცდელობისთვის  50 წლამდე მამაკაცს ეძებენ

რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში, 15 წლამდე გოგონას, 50 წლამდე მამაკაცი, რამდენიმე დღის განმავლობაში უთვალთვალებდა. სისტემატური თვალთვალის შემდეგ, მამაკაცი გოგონას აედევნა და ურთიერთობა შესთავაზა.

05 ნოე 2018

მძღოლმა მგზავრი მანქანიდან გადააგდო- რა მოხდა ტაქსიში

მძღოლმა მგზავრი მანქანიდან გადააგდო- რა მოხდა ტაქსიში

გარემოსდამცველი ტაქსის მძღოლის შესახებ ვიდეო მანქანაში დამონტაჟებულმა კამერამ გადაიღო. 

24 ოქტ 2018

ტრაგედია მეტროში- დაშავებულია 24 ადამიანი, შვიდის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა

ტრაგედია მეტროში- დაშავებულია 24 ადამიანი, შვიდის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა

ტრაგედია მეტროში- დაშავებულია 24 ადამიანი, შვიდის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა.

24 ოქტ 2018

ნახეთ, რა ფარული ჩანაწერები გაასაჯაროვა კახი კალაძემ

ნახეთ, რა ფარული ჩანაწერები გაასაჯაროვა კახი კალაძემ

თბილისის მერი კახა კალაძე გაერთიანებული ოპოზიციის ბრალდებებს ხუმრობით პასუხობს.

24 ოქტ 2018

ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტებს შეხვდა და მათ შეკითხვებს უპასუხა

ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტებს შეხვდა და მათ შეკითხვებს უპასუხა

არჩევნებამდე ხუთი დღით ადრე ბიძინა ივანიშვილი სამი ტელეკომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა და მათ შეკითხვებს უპასუხა.

24 ოქტ 2018

ბერამ ახალ კლიპში თავისი საცოლე გადაიღო (ვიდეო)

ბერამ ახალ კლიპში თავისი საცოლე გადაიღო (ვიდეო)

ბერა ივანიშვილმა თავის ახალ კლიპში ნანუკა გუდავაძე გადაიღო. სიმღერის სახელწოდებაა „დროის მანქანა.“

23 ოქტ 2018