თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაადგინეს

2018.09.13 12:36:47
თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დაადგინეს

 "ეკოხედვა/EcoVision"- მა ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც თბილისში ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი დასახელდა. 

 

 აღმოჩნდა, რომ  ატმოსფეროში მტვრის დიდი რაოდენობაა, რაც საკმაოდ საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.

მონაცემების თანახმად, დაბინძურება ძირითადად სამშენებლო მოედნებზე აღინიშნება.

 

 ორგანიზაციამ კვლევას ის რეკომენდაციებიც დაურთო, რაც მტვრით დაბინძურების პრევენციისთვის არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ავტოპარკის განახლება და სატრანაპორტო სქემის ოპტიმიზაცია.