ბოჰო-შიკის სტილი ინტერიერში

2017.04.30 10:56:32

ბოჰო -შიკი მოდის თანამედროვე ტენდენციაა ინტერიერში.

საკმაოდ სწრაფად, კარგად მოიკიდა ფეხი ამ მიმდინარეობამ. სტილი, რომელიც სიტყვა ბოჰემიდან წარმოიშვა,ზუსტად ასახავს ბოჰემური ცხოვრებისთვის დამახასიათებელ დეტალებს.ფერთა სიჭრელე,სიძველე, ერთგვარი არეულობა, ეს არის ის, რაც ინტერიერს მიმზიდველსა და თავისუფალს ხდის.

იხილეთ ფოტო გალერეა .ბოჰო-შიკი