თუშეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ვიდეომასალა გავრცელდა

2019.07.28 10:13:52

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი თუ­შეთ­ში ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ ვი­დე­ო­მა­სა­ლას ავ­რცე­ლებს. მას­ში სა­მაშ­ვე­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბია ასა­ხუ­ლი.

 

შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცით, 27 ივ­ლისს, თე­ლა­ვის რა­ი­ონ­ში, ფშა­ვე­ლი-ომა­ლოს და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი გზის მე-20 კი­ლო­მეტრზე მომ­ხდა­რი ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის დროს და­შა­ვე­ბუ­ლი 3 მო­ქა­ლა­ქე ხე­ვი­დან ამო­იყ­ვა­ნეს. ამ დრო­ის­თვის სა­მი­ვე მათ­გა­ნი სა­ა­ვად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი. სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა სა­ხის და­ზი­ა­ნე­ბა მი­ი­ღო სულ ხუთ­მა ადა­მი­ან­მა.

 

 

 

ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად გარ­დაც­ვლი­ლია 5 ადა­მი­ა­ნი. მათ შო­რის, 1 არას­რულ­წლო­ვა­ნი. შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში დარ­ჩე­ბი­ან სა­მაშ­ვე­ლო ჯგუ­ფე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­თე­ნე­ბის­თა­ნა­ვე გა­აგ­რძე­ლე­ბენ სამ­ძებ­რო-სა­მაშ­ვე­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

 

გა­მო­ძი­ე­ბის პირ­ვე­ლა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ომა­ლოს მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოძ­რა­ვი "კა­მა­ზის" მარ­კის სატ­ვირ­თო ავ­ტო­მან­ქა­ნის მძღოლ­მა ვერ უზ­რუნ­ველ­ყო ავ­ტო­მან­ქა­ნის უსაფრ­თხო მარ­თვა, გზი­დან გა­და­ვი­და და ხევ­ში გა­და­ვარ­და.

 

 

წყარო: ამბები