ბორჯომში გაუჩინარებული გოგონების ტელეფონები მიტოვებულ შენობაში იპოვეს

2019.06.06 19:06:21
ბორჯომში გაუჩინარებული გოგონების ტელეფონები მიტოვებულ შენობაში იპოვეს

ბორ­ჯომ­ში ორ მოს­წავ­ლე გო­გო­ნას ეძე­ბენ. 1-ლი სა­ჯა­რო სკო­ლის მე­ცხრეკ­ლა­სე­ლი გო­გო­ნე­ბი სახ­ლი­დან დი­ლით გა­ვიდ­ნენ და მას შემ­დეგ არა­ვის უნა­ხავთ. გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი მო­ზარ­დე­ბის ახ­ლობ­ლე­ბი ვერ­სი­ებ­ზე ვე­რა­ფერს ამ­ბო­ბენ. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­კარ­გუ­ლი გო­გო­ნე­ბის მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნე­ბი ბორ­ჯომ­ში, ფი­როს­მა­ნის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე მი­ტო­ვე­ბულ შე­ნო­ბა­ში იპო­ვეს.

 

 

 

"ყვე­ლა უკი­დუ­რე­სად შე­ფო­თე­ბუ­ლი ვართ, ამ დრომ­დე და­კარ­გუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი ვი­ცით. დი­ლი­დან არა­ვის უნა­ხავს, არც სკო­ლა­ში ყო­ფი­ლან. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ხა­სი­ა­თით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ბავ­შვე­ბი არ არი­ან, ორი­ვე ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი, მათი ასა­კის­თვის და­მახ­სი­ა­თე­ბე­ლი გო­გო­ნაა, ვე­რა­ფერს ვი­ტყვით ვერ­სი­ებ­ზე, ინ­ტენ­სი­ურ რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს ძებ­ნა, იმე­დია, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში დად­გინ­დე­ბა მათი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი", - გა­ნა­ცხა­და "ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან" ბორ­ჯო­მის რე­სურსცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნელ­მა იზოლ­და ლო­მი­ძემ.

 

ამ წუ­თებ­ში, ბორ­ჯომ­ში, გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბუ­ლი გო­გო­ნე­ბის ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის და­სად­გე­ნად ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი ინ­ტენ­სი­ურ რე­ჟიმ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს.