"ოფიცრები გაუპატიურებით დამემუქრნენ და მე ისინი მოვკალი"

2019.11.07 14:33:24
"ოფიცრები გაუპატიურებით დამემუქრნენ და მე ისინი მოვკალი"

რუს­მა ჯარისკაცმა, რო­მელ­მაც სამ­ხედ­რო ბა­ზა­ზე ცე­ცხლი გახ­სნა, გა­ნა­ცხა­და, რომ მას სამ­ხედ­რო­ე­ბი გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბით ემუქ­რე­ბოდ­ნენ

. ახალ­გაზ­რდა წვე­ვამ­დე­ლის ცე­ცხლის გახ­სნის შე­დე­გად, 8 ჯა­რის­კა­ცი და­ი­ღუ­პა. მა­შინ, რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ გა­ნა­ცხა­და, რომ რა­მილ შამ­სტუ­დი­ნოვს ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­და.

 

„იმ დღეს ოფიც­რებ­მა პი­რო­ბა და­დეს, რომ გა­მო­მიყ­ვან­დნენ და გა­მა­უ­პა­ტი­უ­რებ­დნენ. მე ვი­ცო­დი, რომ ყვე­ლა ახალ­წვე­ულს ჩე­მამ­დე ასე ექ­ცე­ოდ­ნენ. იმ სა­ღა­მოს ჩემი ჯერი იყო. წა­სას­ვლე­ლი არ­სად მქონ­და, რა უნდა მექ­ნა?“ - აცხა­დებს შამ­სუტ­დი­ნო­ვი.

 

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, რუ­სულ მე­დი­ა­ში შამ­სუტ­დი­ნო­ვის მა­მი­სად­მი მი­მარ­თაც გავ­რცელ­და. „მა­პა­ტე მამა, სხვაგ­ვა­რად ვერ მო­ვიქ­ცე­ო­დი. ან ისი­ნი მომ­კლავ­დნენ, ან მე უნდა მო­მეკ­ლა“, - ამ­ბობს წვე­ვამ­დე­ლი და დას­ძენს, რომ არ ნა­ნობს „გან­ზრახ ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულს“.