რომელ სამშობიარო კლინიკას ენდობით?

347
ხმა

447
ხმა

ხმის მიცემა დასრულებულია

კვლევაში გამარჯვებულია

447 ხმა

იმედი